Close

รับทันที! E-Book รวมความรู้ภาษาอังกฤษ หลังจากลงทะเบียน โดยจะส่งให้ทาง E-mail

วัดระดับภาษาอังกฤษฟรี

ทักษะไหนคุณทำได้ดีที่สุด?

รหัสทำข้อสอบจะถูกส่งเข้า E-mail

และสอบทักษะ ฟัง-พูด ผ่านทางโทรศัพท์

เรียนกับเราแค่ 3 ขั้นตอนง่ายๆ

ทดสอบทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ ฟรี!

หลังจากทำข้อเขียนเสร็จ เราจะวัดทักษะการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ โดยใช้การโทรศัพท์เข้าไปสัมภาษณ์

ลงทะเบียนขอวัดระดับภาษา ฟรี!

จะมีการโทรไปเพื่อยืนยันตัวตนและจุดประสงค์ที่ต้องการวัดระดับภาษาก่อน

จากนั้นจะได้รับรหัสผ่านเพื่อเข้าไปทำแบบทดสอบ CASEC

คอร์สเรียนแบบบุฟเฟต์ เฉลี่ยเริ่มต้นวันละ 100 บาท ขึ้นอยู่กับคอร์ส

รับแผนการเรียนที่เหมาะสม

TOPICA Edtech Group เกิดจากกองทุนของ Bill Gates ที่มอบให้รัฐบาลเวียดนาม เพื่อนำเทคโนโลยี Learning English Online ระดับสากลมาสู่ประเทศเวียดนาม และตอนนี้เรากำลังขยายการพัฒนาสู่ระดับภูมิภาคด้วย

เกี่ยวกับ Topica

ผู้เรียนกว่า 77.4 % สามารถสนทนาภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติได้อย่างมั่นใจ ภายใน 3 เดือน

77.4%

เรามีผู้เรียนกว่า 30,000 คน ที่กำลังศึกษาในหลักสูตรของ TOPICA Native ทั้งจากไทย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ 

30,000+

33.8% ของผู้เรียนตัดสินใจพัฒนาภาษาอังกฤษต่อที่ TOPICA Native หลังจากจบคอร์สแรก 

33.8%

นักเรียนพูดถึงเราอย่างไร ?

Ms. Pusshamon K.

พยาบาลวิชาชีพ

สมัครคอร์ส 1 ปี

Mr. Nititorn C.

นักธุรกิจออนไลน์

สมัครคอร์ส 6 เดือน

Ms. Sopa M.

พนักงานบริษัทเอกชน

สมัครคอร์ส 9 เดือน

หากเรียน 6 เดือน ผู้เรียนจะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในการทำงาน เช่น สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนองานได้ดี

6 months

ตามแผนการเรียน 1 ปี ผู้เรียนจะพูดคุยได้อย่างมั่นใจมากขึ้น อย่างมีประสิทธิภาพ  ในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร เจรจา และต่อรองกับผู้ร่วมงาน

1 year

ผลจากการเรียนกับเรา

รับประกันผล! หากเรียนตามแผนการเรียนของเราแล้วไม่ได้ผลตามที่วางไว้ ผู้เรียนจะได้รับอีกคอร์สเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ฟรี!

ผู้ให้คำปรึกษา

เรียนกับ TOPICA Native ผู้เรียนทุกคนจะมีที่ปรึกษาส่วนตัวคอยช่วยเหลือ 

และตอบข้อสงสัย รวมถึงคอยกระตุ้นนักเรียนให้เข้าเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดในการเรียน

จุดเด่นของคอร์สเรียนที่นี่

ครูเจ้าของภาษา

เราคัดสรรอาจารย์ที่เป็นเจ้าของภาษาตัวจริงจาก USA UK และ AUS เพื่อให้ผู้เรียนได้ซึมซับสำเนียงแบบถูกต้องหรือเรียนกับอาจารย์คนไทยเพื่อให้เข้าใจมากขึ้น อาจารย์ของ TOPICA Native ผ่านการประเมิน การันตีโดยใบรับรองจาก TESOL,TEFL และ CELAT

ทีมช่างเทคนิค

ช่างเทคนิคจะคอยช่วยเหลือ ดูแลนักเรียนในหลักสูตรทุกๆชั้นเรียน

ตั้งแต่ก่อนเข้าเรียนจนจบการเรียน เป็นเวลา 16 ชั่วโมงต่อวัน

ครูผู้ช่วย


ครูผู้ช่วยจะเป็นคนไทย จะติดตามการเรียนของผู้เรียน กับครูเจ้าของภาษา

และตอบข้อสงสัยตลอด 16 ชั่วโมง ตั้งแต่ 8.00 - 23.00 น. 

ราคาคอร์สเรียน

ทดสอบวัดระดับภาษา และรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ฟรี